Strzelanka w stylu automatów 8bitowych z lat 80-tych.
Pełny ekran mamy >>Tutaj<<.